2018-09-17 08:10

Luncher på Borgen Restaurang & Salonger

Vi lunchar nu på Borgen Restaurang & Salonger, Orphei Drängars plats 1, 753 11 Uppsala. Tiden är måndagar 11:15 till 13:00. Välkomna!

Login